Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 14.90 Tỷ
Diện tích: 6 x 21 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 22.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 25 Tỷ
Diện tích: 6 x 24 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 5 x 13.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá: 13.90 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá: 12.50 Tỷ
Diện tích: 4.03 x 19.58 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 16.50 Tỷ
Diện tích: 6.27 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-04-2021
Giá: 4.70 Tỷ
Diện tích: 4.27 x 10 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 25.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 32 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-04-2021
Giá: 27 Tỷ
Diện tích: 4 x 17 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-04-2021
Giá: 1.85 Tỷ
Diện tích: 3.33 x 9 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 19 Tỷ
Diện tích: 5.75 x 36.7 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 14.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 20.79 Tỷ
Diện tích: 4 x 17.1 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4.45 x 11.5 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 55 Tỷ
Diện tích: 7.75 x 25 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 7.35 Tỷ
Diện tích: 5 x 33 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 4.10 Tỷ
Diện tích: 3.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 8.90 Tỷ
Diện tích: 4.4 x 10 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 25-01-2021
Giá: 4.90 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 10.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 3.56 Tỷ
Diện tích: 3.1 x 20 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021