Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 5 x 30 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-05-2021
Giá: 102 Tỷ
Diện tích: 9.1 x 32 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 2.85 Tỷ
Diện tích: 3.2 x 5.2 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 5 Tỷ
Diện tích: 4.24 x 17.5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 3.85 Tỷ
Diện tích: 10 x 62 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 13 Tỷ
Diện tích: 5 x 35 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 7.90 Tỷ
Diện tích: 5 x 12 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 4.30 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 14 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 3.58 Tỷ
Diện tích: 4 x 21 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 7 x 18 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 5.25 Tỷ
Diện tích: 6.3 x 15 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 11 x 22 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-05-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 4.7 x 14.2 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 4.56 x 24 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-05-2021
Giá: 10.20 Tỷ
Diện tích: 4.6 x 17 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4.73 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-05-2021
Giá: 8.40 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 20.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-05-2021
Giá: 3.48 Tỷ
Diện tích: 2.74 x 10.5 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 14 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 5.25 x 14.5 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 4.40 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 13.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 18 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 21 Tỷ
Diện tích: 5 x 11 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021