Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 105 Tỷ
Diện tích: 12 x 70 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 28 Tỷ
Diện tích: 13 x 66 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 9.80 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-03-2021
Giá: 3.90 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 18 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 9.20 Tỷ
Diện tích: 10 x 21 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.89 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 8.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 22.7 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.35 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 5.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 27.5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 7.40 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 19.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 3.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 18.66 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 6.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 23 Tỷ
Diện tích: 17.5 x 100 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 1.30 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 6.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 19 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 35.30 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 10 x 13 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 3.20 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 12-10-2020
Giá: 79 Tỷ
Diện tích: 42 x 110 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-09-2020
Giá: 1.30 Tỷ
Diện tích: 8 x 30 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 27.50 Tỷ
Diện tích: 10 x 62 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020