Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 28 x 39 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-05-2021
Giá: 5.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 7.80 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 5.60 Tỷ
Diện tích: 8.2 x 38 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 4.98 Tỷ
Diện tích: 11 x 112 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 1.50 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 42.5 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-05-2021
Giá: 24.50 Tỷ
Diện tích: 9.9 x 33 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-05-2021
Giá: 18.50 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 52 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 28-04-2021
Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 105 Tỷ
Diện tích: 12 x 70 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 28 Tỷ
Diện tích: 13 x 66 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 9.80 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-03-2021
Giá: 3.90 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 18 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 9.20 Tỷ
Diện tích: 10 x 21 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.89 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 8.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 22.7 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.35 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 5.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 27.5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 7.40 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 19.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 3.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 18.66 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 6.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020