Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 5.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 7.80 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 7.90 Tỷ
Diện tích: 5 x 12 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 7 x 18 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 5.25 Tỷ
Diện tích: 6.3 x 15 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 5.60 Tỷ
Diện tích: 8.2 x 38 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 4.7 x 14.2 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 4.56 x 24 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4.73 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-05-2021
Giá: 8.40 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 20.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-05-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 14 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 6.88 Tỷ
Diện tích: 4 x 18 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 28-04-2021
Giá: 5.15 Tỷ
Diện tích: 10 x 15 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 28-04-2021
Giá: 9.90 Tỷ
Diện tích: 4.25 x 17 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-04-2021
Giá: 8.39 Tỷ
Diện tích: 3.6 x 16 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-04-2021
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 5 x 13.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 9.80 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-03-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.89 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 5.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-01-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4.5 x 17 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 7.30 Tỷ
Diện tích: 4 x 16 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021