Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 7.95 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 5 x 13.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 9.80 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-03-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.89 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 5.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-01-2021
Giá: 7.20 Tỷ
Diện tích: 4.5 x 17 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 7.30 Tỷ
Diện tích: 4 x 16 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 7.40 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 19.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 7.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 7.99 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 27 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 6.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 9.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 6.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 19 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 7.80 Tỷ
Diện tích: 4 x 12.5 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 8.10 Tỷ
Diện tích: 4.78 x 15 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 5.20 Tỷ
Diện tích: 5.05 x 16.58 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-12-2020
Giá: 5.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 16 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 03-12-2020
Giá: 5.50 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 9.90 Tỷ
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 9.13 Tỷ
Diện tích: 5 x 25 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 6.70 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 21 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020