Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 25 Tỷ
Diện tích: 6 x 24 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 28 Tỷ
Diện tích: 13 x 66 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 25.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 32 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-04-2021
Giá: 22.70 Tỷ
Diện tích: 7 x 34 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 31.50 Tỷ
Diện tích: 6.2 x 43.35 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 50 Tỷ
Diện tích: 10 x 20 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-12-2020
Giá: 45 Tỷ
Diện tích: 6 x 27.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 26 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 19 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 32 Tỷ
Diện tích: 9.4 x 24 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 25.50 Tỷ
Diện tích: 8 x 16 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 24.60 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 18 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-11-2020
Giá: 48.50 Tỷ
Diện tích: 8 x 27 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-10-2020
Giá: 27.80 Tỷ
Diện tích: 10.5 x 23.9 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 45 Tỷ
Diện tích: 11.6 x 24 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 26.50 Tỷ
Diện tích: 5.4 x 22.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-07-2020
Giá: 30.50 Tỷ
Diện tích: 10 x 18.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-07-2020
Giá: 25.50 Tỷ
Diện tích: 12 x 24 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-07-2020
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 10 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-07-2020
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 5 x 26 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-07-2020
Giá: 28 Tỷ
Diện tích: 7.2 x 16 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-07-2020
Giá: 27 Tỷ
Diện tích: 8 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 41.79 Tỷ
Diện tích: 17 x 29 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 12-06-2020
Giá: 45 Tỷ
Diện tích: 6 x 28 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-06-2020
Giá: 25 Tỷ
Diện tích: 6 x 37 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-03-2020