Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 14.90 Tỷ
Diện tích: 6 x 21 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 22.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 13.90 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá: 12.50 Tỷ
Diện tích: 4.03 x 19.58 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 16.50 Tỷ
Diện tích: 6.27 x 20 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-04-2021
Giá: 27 Tỷ
Diện tích: 4 x 17 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-04-2021
Giá: 10.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 5 x 19.5 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-01-2021
Giá: 21 Tỷ
Diện tích: 8 x 24 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 11.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 14.90 Tỷ
Diện tích: 11 x 22 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 12.5 x 16.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 14.60 Tỷ
Diện tích: 6 x 25 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 14.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 19 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 12.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 14 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 11.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 19.30 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 14.50 Tỷ
Diện tích: 6 x 24 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-12-2020
Giá: 15.20 Tỷ
Diện tích: 5 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-12-2020
Giá: 23 Tỷ
Diện tích: 8 x 19 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-12-2020
Giá: 10.90 Tỷ
Diện tích: 4 x 17 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 03-12-2020
Giá: 11.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 11.80 Tỷ
Diện tích: 4.4 x 20 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020