Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 28 x 39 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-05-2021
Giá: 2.85 Tỷ
Diện tích: 3.2 x 5.2 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 3.85 Tỷ
Diện tích: 10 x 62 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 4.30 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 14 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-05-2021
Giá: 3.58 Tỷ
Diện tích: 4 x 21 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-05-2021
Giá: 4.98 Tỷ
Diện tích: 11 x 112 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-05-2021
Giá: 1.50 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 42.5 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 06-05-2021
Giá: 3.48 Tỷ
Diện tích: 2.74 x 10.5 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 5.25 x 14.5 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 4.40 Tỷ
Diện tích: 5 x 18 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-05-2021
Giá: 3.60 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 23-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 4.70 Tỷ
Diện tích: 4.27 x 10 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 4.10 Tỷ
Diện tích: 3.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 4.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 9 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-01-2021
Giá: 4.80 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.70 Tỷ
Diện tích: 4.2 x 15.3 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.10 Tỷ
Diện tích: 4.1 x 11.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.35 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 3.70 Tỷ
Diện tích: 3.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 4.65 Tỷ
Diện tích: 3.75 x 14 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 4.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 8 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 3.85 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020