Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 4.70 Tỷ
Diện tích: 4.27 x 10 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 4.10 Tỷ
Diện tích: 3.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 4.20 Tỷ
Diện tích: 4 x 9 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-01-2021
Giá: 4.80 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.70 Tỷ
Diện tích: 4.2 x 15.3 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.10 Tỷ
Diện tích: 4.1 x 11.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 4.35 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 3.70 Tỷ
Diện tích: 3.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 4.65 Tỷ
Diện tích: 3.75 x 14 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4.3 x 11 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 4.55 Tỷ
Diện tích: 4 x 7.3 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-12-2020
Giá: 4.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 8 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 3.85 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 3.83 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 5 Tỷ
Diện tích: 5 x 25 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 1.90 Tỷ
Diện tích: 3.1 x 7 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-11-2020
Giá: 4.15 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 12.5 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 12-10-2020
Giá: 2.50 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 28-09-2020
Giá: 3.65 Tỷ
Diện tích: 4 x 12.2 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 2.67 Tỷ
Diện tích: 10 x 10 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 4.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 19 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 8 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 24-08-2020