Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4.1 x 20 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 4.5 x 12.4 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 6 x 20 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 3.2 x 11 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 12 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-09-2020
Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 16 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 6.3 x 16.6 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 3.5 x 8 m2
Hướng: Tây
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 13-08-2020
Giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 15.5 m2
Hướng: Đông
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 10-08-2020
Giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 3.5 x 11 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 04-08-2020
Giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 12 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 29-07-2020
Giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 12 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 29-07-2020
Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 6 x 17 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 29-07-2020
Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 4.2 x 15 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 29-07-2020
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
Ngày đăng: 29-07-2020
Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 21-07-2020
Giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 10 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 01-07-2020
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 10 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 16 m2
Hướng: Nam
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 4.3 x 24 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 18-06-2020
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 17 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 17-06-2020
Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 17 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-06-2020