Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 5 Tỷ
Diện tích: 4.24 x 17.5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 1.85 Tỷ
Diện tích: 3.33 x 9 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 11 x 22 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4.45 x 11.5 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 7.80 Tỷ
Diện tích: 5.5 x 19 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 3.50 Tỷ
Diện tích: 5 x 18.66 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 17-12-2020
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 5.2 x 11 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-12-2020
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4.6 x 12.5 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-12-2020
Giá: 16.50 Tỷ
Diện tích: 7.5 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 3.43 Tỷ
Diện tích: 5.5 x 11 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 35.30 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 10 x 13 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 4.90 Tỷ
Diện tích: 4 x 13 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 3.15 Tỷ
Diện tích: 4.6 x 11 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 27.50 Tỷ
Diện tích: 10 x 62 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 49.50 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 4.20 Tỷ
Diện tích: 5.3 x 11 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 2.75 Tỷ
Diện tích: 3.2 x 17 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-08-2020
Giá: 15.60 Tỷ
Diện tích: 22 x 14 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-08-2020
Giá: 3.30 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 17.5 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-07-2020
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 4.2 x 13 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-07-2020
Giá: 2.28 Tỷ
Diện tích: 5 x 12 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-07-2020
Giá: 3.70 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-07-2020