Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 8.2 x 17 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 3.2 x 9 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-09-2020
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 3.2 x 6 m2
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 6.3 x 5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 3.31 x 10 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-08-2020
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 20 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-08-2020
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 12 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-07-2020
Giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 8 x 21 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-06-2020
Giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 7 x 28 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-06-2020
Giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 18 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 09-06-2020
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 19 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 29-05-2020
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 15 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 29-05-2020
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 23 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 29-05-2020
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 9 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-05-2020
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 12 x 4 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 12-05-2020
Giá: 7.30 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 8.5 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 17-03-2020
Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 10 x 20 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 29-02-2020
Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 7.7 x 30 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 24-02-2020
Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 20 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 24-02-2020
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 10 x 60 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 19-02-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 3.6 x 13 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 11-02-2020
Giá: 103 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 12 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-02-2020
Giá: 760 Tỷ
Diện tích: 18 x 43.2 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2019