Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà đất

Giá: 102 Tỷ
Diện tích: 9.1 x 32 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 13-05-2021
Giá: 19 Tỷ
Diện tích: 5.75 x 36.7 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 14.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 20.79 Tỷ
Diện tích: 4 x 17.1 m2
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 55 Tỷ
Diện tích: 7.75 x 25 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 3.90 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 18 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 7.35 Tỷ
Diện tích: 5 x 33 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-01-2021
Giá: 8.90 Tỷ
Diện tích: 4.4 x 10 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 25-01-2021
Giá: 4.90 Tỷ
Diện tích: 3.5 x 15 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.20 Tỷ
Diện tích: 10 x 21 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 3.56 Tỷ
Diện tích: 3.1 x 20 m2
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 14 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 5.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 9 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-01-2021
Giá: 8.70 Tỷ
Diện tích: 4.4 x 20 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 8.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 22.7 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021
Giá: 5.60 Tỷ
Diện tích: 5 x 27.5 m2
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 26-12-2020
Giá: 13.90 Tỷ
Diện tích: 4 x 16.2 m2
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-12-2020
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: x m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 47.50 Tỷ
Diện tích: 8 x 29 m2
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 16.50 Tỷ
Diện tích: 4 x 16 m2
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 4 x 13.5 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 23 Tỷ
Diện tích: 17.5 x 100 m2
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020
Giá: 1.30 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m2
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 15-12-2020