bdsnamban.vn
Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà mới cập nhật

Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 8.2 x 17 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 7.95 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 16 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 14.90 Tỷ
Diện tích: 6 x 21 m
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 22.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021

Đất

Giá: 35.30 Tỷ
Diện tích: x m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 01-12-2020
Giá: 3.80 Tỷ
Diện tích: 10 x 13 m
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-11-2020
Giá: 3.20 Tỷ
Diện tích: x m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 12-10-2020
Giá: 79 Tỷ
Diện tích: 42 x 110 m
Hướng: Đông
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-09-2020
Giá: 1.30 Tỷ
Diện tích: 8 x 30 m
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020
Giá: 27.50 Tỷ
Diện tích: 10 x 62 m
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 07-09-2020

CHO THUÊ

Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 8.2 x 17 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4.1 x 20 m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 4.5 x 12.4 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 6 x 20 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: x m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 3.2 x 11 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020