bdsnamban.vn
Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà mới cập nhật

Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 8.2 x 17 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 7.95 Tỷ
Diện tích: 6.5 x 16 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 14.90 Tỷ
Diện tích: 6 x 21 m
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 22.50 Tỷ
Diện tích: 7 x 30 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021

Đất

Giá: 22 Tỷ
Diện tích: 33.5 x 26 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 20-04-2021
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 9.5 x 58 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 16-04-2021
Giá: 105 Tỷ
Diện tích: 12 x 70 m
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 6.80 Tỷ
Diện tích: 5 x 20 m
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 14-04-2021
Giá: 28 Tỷ
Diện tích: 13 x 66 m
Hướng: Tây
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá: 9.80 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-03-2021

CHO THUÊ

Giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 10 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 01-07-2020
Giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 8 x 21 m
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 30-06-2020
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 10 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 14.50 Triệu/tháng
Diện tích: 4 x 23 m
Hướng: Nam
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 16 m
Hướng: Nam
LH: 0398975483 (Hoài Thương)
Ngày đăng: 23-06-2020
Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 5 x 20 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 23-06-2020