bdsnamban.vn
Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

Nhà mới cập nhật

Giá: 1.85 Tỷ
Diện tích: 3.33 x 9 m
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 19 Tỷ
Diện tích: 5.75 x 36.7 m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.95 Tỷ
Diện tích: 4 x 14.5 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 11 x 22 m
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 20.79 Tỷ
Diện tích: 4 x 17.1 m
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 4.50 Tỷ
Diện tích: 4.45 x 11.5 m
Hướng: Đông nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021

Đất

Giá: 3.90 Tỷ
Diện tích: 4.8 x 18 m
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 695 Tỷ
Diện tích: 20 x 139 m
Hướng: Tây nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 27-01-2021
Giá: 8.45 Tỷ
Diện tích: 5 x 22 m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.20 Tỷ
Diện tích: 10 x 21 m
Hướng: Đông bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 9.89 Tỷ
Diện tích: 5.33 x 18 m
Hướng: Tây bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 22-01-2021
Giá: 8.70 Tỷ
Diện tích: 4 x 22.7 m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 05-01-2021

CHO THUÊ

Giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 4.1 x 20 m
Hướng: Bắc
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 11-12-2020
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 4.5 x 12.4 m
Hướng: Nam
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 6 x 20 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: x m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 10-12-2020
Giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 3.2 x 11 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 02-12-2020
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 3.2 x 9 m
Hướng: Không Xác Định
LH: 0949987890 (Nam Ban)
Ngày đăng: 08-09-2020